STARTSIDA   |   SÖKA JOBB   |   SÖKA PERSONAL   |   OM OSS   |   KUNDER   |   NYHETER   |   KONTAKTA OSS

Mix PersonalKraft
Din resurs när Du bäst behöver den!

Våra resurser blir Dina när ordinarie medarbetare är frånvarande eller när jobben hopar sig.

MIX PersonalKraft i Huddinge har lång erfarenhet av personaluthyrning inom följande områden:

Våra priser och villkor är konkurrenskraftiga. Vår organisation är liten och detta hjälper oss att hålla kostnaderna nere.

Välkommen att kontakta oss för prisförslag!

MIX PersonalKraft HB  |  Box 2006  |  27102 Ystad  |  Tel: 070-5831643